Certifikat & Utbildningar

Säkerhet och Kompetens är A&O

Heta Arbeten

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga arbeten är utbildade och har certifikat.

Utbildningen ger behörighet för arbeten som medför bl.a. uppvärmning eller gnistbildning i 5 år.

Elsäkerhet

Door´n Dock Solutions är registrerade på Elsäkerhetsverket och alla våra tekniker har minst utbildningen Elsäkerhet för begränsade elinstalationer

Lift

Alla våra tekniker innehar bevis på truckutbildning och är certifierade för att framföra alla typer av mobila plattformar.

Länsförsäkringar

Vi är försäkrade genom Länsförsäkringar.

Truck

Alla våra anställda innehar bevis på truckutbildning med minst förarbevis för klass A samt B och är väl rustade för jobb på t ex lager, terminaler, industrier och butiker.

Fallskydd

Allt arbete som sker på över två meters höjd ska fallskyddas. Det kan göras kollektivt med räcken eller personligt med fallskyddsutrustning. För att använda den personliga fallskyddsutrustningen på ett säkert sätt krävs det utbildning. Enligt Arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att informera sina arbetstagare om riskerna på arbetsplatsen. Vidare ansvarar arbetsgivaren för att arbetstagarna har den utbildning och utrustning som behövs för att genomföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt.

ID06

ID06 AB (tidigare Sveriges Byggindustrier) har i samverkan med Byggbranschen skapat en standard för ID-kort (ID06-kortet) som ska användas av personer som vistas på byggarbetsplatser.

SSG

Med SSG Entre för industrianläggningar kan du säkerställa att dina entreprenörer har nödvändiga kunskaper inom säkerhet och arbetsmiljö för att utföra arbete.

Våra partners och kunder