DÖRRAR, PORTAR OCH DRAPERIER FÖR KYL-OCH FRYSMILJLÖ

Våra Dörrar, Portar och Draperier för kyl-och frysmiljö

Vi levererar, installerar och monterar Dörrar, Portar & Draperier speciellt anpassade för kyl- och frysmiljö. Vårt sortiment innefattar skjutdörrar, vertikalportar, vertikalskjutportar, gångdörrar, rullportar, Thermoportar och PVC -skjutridåer som klarar era specifika krav på effektiva och isolerande dörrar/portar.

Produkterna har utvecklats särskilt för livsmedelsindustrin, med ytor som klarar de höga hygienkraven i branschen. Vi arbetar därför inte med standardlösningar, utan anpassar form och funktion, så att de stämmer överens med marknadens förväntningar på minimala kylförluster och lägre energiomkostnader.

Alla våra dörrar, portar och draperier för kyl-och frysmiljö är CE-certifierade och många finns tillgängliga i valfri RAL-färg.

SKJUTDÖRR FÖR KYLMILJÖ MANUELL ENKEL

SKJUTDÖRR FÖR KYLMILJÖ MANUELL DUBBEL

SKJUTDÖRR FÖR KYLMILJÖ AUTOMATISK ENKEL

SKJUTDÖRR FÖR KYLMILJÖ AUTOMATISK DUBBEL

SKJUTDÖRR FÖR FRYSMILJÖ MANUELL ENKEL

SKJUTDÖRR FÖR FRYSMILJÖ MANUELL DUBBEL

SKJUTDÖRR FÖR FRYSMILJÖ AUTOMATISK ENKEL

SKJUTDÖRR FÖR FRYSMILJÖ AUTOMATISK DUBBEL

VERTIKALSKJUTPORT FÖR KYLMILJÖ MANUELL

VERTIKALSKJUTPORT FÖR KYLMILJÖ AUTOMATISK

VERTIKALSKJUTPORT FÖR FRYSMILJÖ MANUELL

VERTIKALSKJUTPORT FÖR FRYSMILJÖ AUTOMATISK

GÅNGDÖRR FÖR KYLMILJÖ ENKEL

GÅNGDÖRR FÖR KYLMILJÖ DUBBEL

GÅNGDÖRR FÖR FRYSMILJÖ ENKEL

GÅNGDÖRR FÖR FRYSMILJÖ DUBBEL

RULLPORT FÖR KYLMILJÖ ARMERAD DUK

RULLPORT FÖR KYLMILJÖ ISOLERAD DUK

RULLPORT FÖR FRYSMILJÖ ARMERAD DUK

RULLPORT FÖR FRYSMILJÖ ISOLERAD DUK

THERMOPORT FÖR KYLMILJÖ

THERMOPORT FÖR FRYSMILJÖ

PVC-RIDÅ FÖR KYL- OCH FRYSMILJÖ

PVC-SKJUTRIDÅ FÖR KYL-OCH FRYSMILJÖ

Våra partners och kunder