Våra Tjänster & Arbetsprocesser

Nymontage, Installation, Reparation & Service

Nymontonage

Vi ser ingenting som omöjligt, Vi är med er från start till mål och efter att ha lyssnat på era behov så erbjuder vi det vi anser är bäst för er gällande hållbarhet, ekonomi och service.

Installation

Tillsammans med er planerar vi in driftsättning och installation samt är med vid eventuell efter-justering av automatiken så att allt kommer igång så smidigt som möjligt och inte stör er verksamhet.

Reparation

Vi utför reparationer på de mest förekommande typer av portar, lastbryggor, vädertätningar och dörrar. Med korta ledtider och bra tillgänglighet finns vi till hands så att er drift i verksamheten kan fortgå så smidigt som möjligt. Vi arbetar för hög driftsäkerhet och tillförlitlighet med låga underhålls- och driftkostnader.

Service

Vi utför förebyggande underhållsservice där vi kommer ut till er anläggning och utför service samt dokumenterar vad som är utfört. Våra tekniker kommer även efter utförd service informera er om eventuella åtgärder samt skicket på era enheter så ni kan planera in eventuella åtgärder.

Hur vi arbetar

Våra Arbetsprocesser

Första mötet

Inför varje möte görs det ett grundligt förarbete och alla våra möten är anpassade för att nå en optimal lösning för dig som kund. Vi går igenom projektets olika delar och specifikationer så att vi kan säkerställa att kvalitén håller de uppställda kraven.

Installation

Tillsammans med er planerar vi in driftsättning samt installation. Vi är med vi eventuell efterjustering av automatiken så att allt kommer igång så smidigt som möjligt.

Drift & Underhåll

Vi utför förebyggande underhållsservice två gånger per år eller enligt överenskommelse beroende på enhet. Detta för att ni ska veta skicket på era enheter och kunna planera in eventuella omkostnader.

Avtal

Vi erbjuder fyra olika typer av avtal; Serviceavtal, Reparationsavtal, Samarbetsavtal och Jouravtal.

SE Svets Smide Montageservice Svetstjänster Stockholm

Samarbeten & Nätverk

Med våra samarbetspartners kan vi erbjuda helhetslösningar. Genom vårt systerbolag SE Svets kan vi bland annat erbjuda allt inom svets, smide och stålkonstruktion. Läs mer om SE Svets Smide Montageservice.