BRANDGARDINER, RÖKGARDINER & BRANDJALUSIER

Våra Brandgardiner, Rökgardiner
och Brandjalusier

Brandgardinerna är godkända enligt den nya Europeiska standarden SS-EN-16034-1, teststandarden SS-EN-1634-1 och klassificerade enligt E12 60.

Brandgardinerna är godkänd för 30 och upp till 240 minuter vid 1 000 grader. Dessa används för att förhindra brandspridning mellan byggnadsdelar eller våningsplan. Gardinen förbereds för externa ABA/ABDL- signaler så att den fälls ned automatiskt vid brand. Dessa är tillverkade av förstklassig väv och har uppnått de bästa resultaten i sin klass både vad gäller tester och brandbeständighet.
Certifieringen EW betyder att gardinen (E) är certifierad för att hålla branden ute i ett angett antal minuter och (W) att värmestrålningen reduceras på andra sidan.

Alla våra brandgardiner, rökgardiner och brandjalusier är CE-certifierade och finns tillgängliga i valfri RAL-färg.

BRANDGARDIN EW

BRANDGARDIN E

RÖKGARDIN

BRANDJALUSI

Våra partners och kunder